Biz Kimiz

ulawk hukuk alanında yaşanan problemleri web 3.0. dijital dönüşüm projeleri ile çözüm üreterek, problemleri sıfıra indirmek hedefiyle yola çıkmış yerli bir girişimdir. ulawk'ın ilk modülü, Ticaret Sicil Gazetesi entegrasyonudur. Bu modül, Ticaret Sicil Gazetesindeki ilanların takip etme yükümlülüğünün ağır olması ve ihmal halinde çok ağır bedellerin ödenmesi sorununa bir mailing sistemi kurmuş. Hizmet olarak kullanıcılarına iş ilişiği olduğu şirketlerin ilanlarını takip etme kolaylığı sağlamaktadır.

TOBB tarafından her gün yayınlan Ticaret Sicil Gazetesi şirketler hakkında kuruluş, yapısal değişiklikleri, mahkeme ve icra dairelerinde alınan karaların tescilini ilan eder. Yayınlanan gazetedeki ilanlar aleniyet yaratır ve herkes tarafından bilindiği kabul edilir. Ticaret Kanunu madde 36/3 ve Ticaret Sicil Yönetmeliği madde 30/3 uyarınca Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan ve kendisi adına sonuç doğuran işlemler herkes tarafından bilindiği kabul edilir.

Avukat
Toplantı
El Sıkışma

Kanunların getirdiği takip yükümlülüğü ağır olması sebebiyle yayınlanan ilanlar takip edilmemekte ve birçok hukuki korumadan yararlanılamamaktadır.

ulawk iş birliğinde olunan şirketlerin Ticaret Sicil Gazetesinde yaptıkları ilanları sizlere mailing sistemi sayesinde ileten ayrıca platform üzerinden de kolay erişim sağlayan yazılımsal çözüm ortağıdır.

Sizde iş birliği içinde olduğunuz şirketlerin ilanlarını mail üzerinden takip ederek kendinizi koruma altına alıp ticari faaliyetlerini koruma altına alabilirsiniz.

Burak Özçelik BURAK Founder – Law Student

Burak 2018 yılında Saint Michel lisesinden mezun olmuş, Koç Üniversitesi Hukuk bölümünde eğitimine devam etmektedir. ulawk girişimi ile hukuk alanına dijital dönüşüm çalışmalarına başlamış ve Ticaret Sicil Gazetesini dijitale entegre etmiştir. Hukuk alanındaki sorunlara dijital dönüşüm web 3.0. ile çözüm üretilecek projeler üzerinde çalışmaktadır.

Linkedin

Oğuzhan Özçelik OĞUZHAN Co-Founder – Business Consultant

Oğuzhan 2018 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. ulawk şirketi ile Hukuk alanında teknolojik gelişmelere Dijital dönüşüm çalışmalarına başlamıştır.